Порядок проведення атестації зварювального обладнання НАКС

Вирішення питань, пов’язаних з безпечною організацією зварювального виробництва, дотриманням існуючих експлуатаційних стандартів, з підвищенням рівня підготовки фахівців – найважливіші напрямки роботи системи НАКС.

Сьогодні експлуатація сучасного зварювального обладнання (СО) вимагає контролю не лише з боку фахівців діючих підприємств, але і сторонньої експертизи з боку з НАКС (його регіональних центрів), що сприяє усуненню порушень діючих стандартів.


Свідоцтво НАКС після атестації обладнання

Про систему сертифікації НАКС

Атестація зварювального обладнання НАКС – що це? Створене в 2009 р рішенням авторитетних наукових і технічних органів (Президією Російської академії наук, Міністерства науки, ВШ і ТП Росії, Держгіртехнагляду, Держатомнагляду, Держстандарту Росії) Національне Агентство Контролю Зварювання (СРО НП «НАКС») представляє в Росії Систему атестації зварювального виробництва і є саморегулюючою організацією (СРО).

В роботі Системи приймають участь висококваліфіковані фахівці, здатні забезпечити якісні атестаційні послуги на території РФ – з цією метою в межах країни організовані і діють 284 Центру, що займаються оцінкою відповідності та надають послуги з атестації технологій, обладнання та матеріалів для зварювання.

Атестація зварювального обладнання НАКС передбачає перевірку якості зварювання, задекларованого виробниками технологічного обладнання, в процесі виготовлення, монтажу, ремонту продукції різного призначення на об’єктах підвищеної небезпеки, відповідно до вимог існуючих стандартів і інструкцій.

Переваги та можливі недоліки

Наявність в центрах НАКС висококваліфікованого персоналу і власних акредитованих лабораторій дозволяє контролювати якість зварювальних робіт і рівень виконання технічних умов, що висуваються до кожного з видів продукції, що виробляється.

Свідоцтво про атестацію зварювального обладнання НАКС, що видається за результатами перевірки, підтверджує відповідність СО вимогам російських і міжнародних стандартів і надає право підприємству-власнику:

 • використовувати технічні засоби, які успішно пройшли перевірку, для виконання спеціальних видів робіт;
 • використовувати СО в процесі подальшої атестації зварювального виробництва в цілому, – так, обладнання для аргонової зварки з сертифікатом НАКС дає підприємству право використовувати його при ремонті і виготовленні особливо відповідальних вузлів машин і механізмів;
 • пред’являти сертифікат НАКС на зварювальне обладнання в якості документа, що підтверджує якість робіт при укладанні договорів з підприємствами та організаціями.

Єдиний недолік системи – досить висока вартість послуг.

Як отримати атестацію НАКС?

Провести атестацію зварювального обладнання НАКС, перевірити його на відповідність стандартам можна в будь-якому з діючих регіональних центрів. Для цього достатньо надіслати на адресу центру лист з доданою заявкою, в якій вказати:

 • реквізити підприємства;
 • найменування та технічні характеристики СО;
 • дату введення в експлуатацію;
 • види атестації, які необхідно провести;
 • способи зварювання або наплавлення із зазначенням груп небезпечних технічних пристроїв і матеріалів.

У відповідному листі будуть вказані умови договору і час, коли буде проведена атестація НАКС на зварювальне обладнання, яке, як правило, не перевищує 30 днів.

Види атестації НАКС

Різноманіття і складність зварювальних процесів в сучасній промисловості та будівництві значно збільшує сфери діяльності органів сертифікації. НАКС передбачена атестація:

 • матеріалів і технічних засобів (агрегатів трубозварювальних, автоматів і напівавтоматів, джерел живлення, трансформаторів і ін.);
 • технологій зварювання (ручного, автоматичного, плазмової і ін.);
 • технологічних процесів.

 

Вимоги до обладнання та порядок проведення атестації

Свідоцтво НАКС на зварювальне обладнання – важливий документ, який підтверджує відповідність обладнання технологічним вимогам до якості зварних швів, необхідних для забезпечення роботи технічних пристроїв в умовах небезпечних виробничих об’єктів. Для проведення атестації необхідно надати дані, що стосуються:

 • характеристик приміщень і про відповідність параметрів технічного оснащення умов об’єкта, на якому ведуться роботи;
 • видів (способів) зварювальних робіт;
 • параметрів деталей, що зварюються;
 • технологічних умов виробництва;
 • атестації персоналу;
 • умов виробництва, де виготовлена ??зварювальний апаратура.

Передбачений наступний порядок атестації:

 • первинна – для раніше не атестованого зварювального обладнання;
 • періодична (1 раз в 3 роки);
 • додаткова (при зміні діючих нормативних документів або при розширенні області застосування даних технічних пристроїв);
 • позачергова (за рішенням органів Росгостехнадзора).

За результатами проведеної атестації видається відповідне свідоцтво відповідності СО.

Сучасна нормативна база НАКС, рекомендації щодо підвищення ефективності використання СО, спеціальні розробки в області методів неруйнівного контролю деталей машин і механізмів сприяють постійному підвищенню якісних показників зварювального виробництва.